Felabration 2014

October 27, 2014

VIDEO: Seyi Shay, Skales, Runtown, Sound Sultan At Felabration 2014

Here are more video performances from the likes of Seyi Shay, Skales, Danny Young, Runtown, Sound Sultan, Sexy Steel @ Felabration 2014. Watch the video below. VIDEO: […]
October 27, 2014

VIDEO: Dammy Krane, Orezi, Modenine, Styl-Plus, Wizboyy, HarrySong At Felabration 2014

Watch Dammy Krane, Modenine, Wizboyy, Omobaba, Styl-Plus, Orezi, Pulse and HarrySong‘s performance at Felabration 2014, Watch the video below. VIDEO: Dammy Krane, Orezi, Modenine, Styl-Plus, Wizboyy, HarrySong At […]
October 26, 2014

VIDEO: Ice Prince, Klever Jay, Samklef, YQ, Jaywon, JJC @ Felabration 2014

Watch Day 6 of Felabration 2014 featuring Ice Prince, Klever J, Samklef, YQ, JJC, Jaywon, Sule Alao Malaika. Watch the video below.
October 16, 2014

VIDEO: Wizkid Performance At Felabration 2014

Here is the Felabration 2014 performance highlight of Wizkid, He performed hits like “Show You The Money” &”Jaiye Jaiye”. Watch  the performance video below.